ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:57:00 น.