ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อมและการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกาศ


วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:57:00 น.

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2564

ไฟล์ประกาศ >>>


วันที่ : 15 กันยายน 2565 เวลา 08:21:00 น.