ระบบลงทะเบียนบัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำ มหาวิทยาลัยนครพนม


ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
หมายเหตุ ชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทั้งชายหญิงจะเหมือนกัน ต่างกันตรงที่แขน โดยบัณฑิตจะมีแถบ 1 แถบ มหาบัณฑิตจะมีแถบ 2 แถบ

โดยตัวอย่างชุดครุยมหาบัณฑิต ชาย - หญิง ให้ดูที่ภาพ 2 ภาพสุดท้าย
การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิต ชาย - หญิง กรณีที่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายก่อนสวมชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิต ชาย - หญิง กรณีที่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่ไม่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย กรณีที่เป็นข้าราชการ

การแต่งกายครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่เป็นข้าราชการ
การแต่งกายชุดครุยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหญิง กรณีที่เป็นข้าราชการ